Ako to funguje?

SUNOMAX V LETE

Primárnou funkciou SUNOMAX-u v letných mesiacoch je akumulácia tepla získaného strešnými solárnymi kolektormi do zemného zásobníka tepla. Teplo zo zásobníka slúži na ohrev vody a v zimných mesiacoch na kúrenie.

Chladiaci zemný zásobník umiestnený mimo zastavanej plochy efektívne ochladzuje strešnú a obvodovú tepelnú bariéru a chráni tak stavbu pred prehrievaním.

 1. Strešný solárny kolektor
  sústava strešných potrubí, ktorá v lete odovzdáva teplo získané zo Slnka do zemného zásobníka tepla
 2. Zásobník tepla
  akumuluje získané teplo pomocou solárnych kolektorov, využíva ho na ohrev vody a uskladňuje pre použitie  v tepelnej bariére v chladných mesiacoch
 3. Chladiaci zásobník
  nízka teplota pod povrchom zeme v okolí budovy slúži ako zdroj chladu pre tepelnú bariéru v letných mesiacoch
 4. Strešná a obvodová tepelná bariéra
  tepelná bariéra je sústavou strešných a obvodových potrubí, ktorá v letných mesiacoch využíva chlad z chladiaceho zásobníka a udržiava v budove príjemnú teplotu aj počas najhorúcejších dní

SUNOMAX V ZIME

SUNOMAX-u v chladných mesiacoch využíva  akumulované teplo v zemnom zásobníku na  ohrev vody a  vytváranie aktívnej strešnej a obvodovej tepelnej bariéry.

 1. Strešná a obvodová tepelná bariéra
  využíva akumulované teplo zo zemného zásobníka tepla pre vytvorenie aktívnej tepelnej bariéry, ktorá chráni stavbu pred chladom
 2. Zemný zásobník tepla
  v našich podmienkach má dostatok akumulovaného tepla získaného v teplých mesiacoch, aby v chladných mesiacoch dostatočne zásoboval teplom aktívnu tepelnú bariéru