SUNOMAX

Každodenne sa kúpeme v mori energie, ktorú k nám vysiela Slnko a chodíme po nahromadenej energii Zeme. Stačí len natiahnuť ruku a brať. A čo je najdôležitejšie – ani Zem, ani Slnko nám za tento odber nepošlú žiadny účet.

Našou ambíciou je patriť k lídrom v nízkoenergetickom bývaní na Slovensku. Svojou prácou chceme prispieť k rozvoju nízkoenergetického bývania a podporiť túto oblasť s tak veľkým a zároveň nevyužitým potenciálom.

Partnerom, ktorí sa aktívne zaujímajú o kvalitnejšie bývanie a úspornejšiu prevádzku, ponúkame príležitosť pre spoluprácu pri rozvoji nízkoenergetického bývania na Slovensku.

PREČO SUNOMAX?

  • SUNOMAX využíva prírodné zdroje energie, slnko a zem.
  • Iba o 15 % vyššie náklady na inštaláciu v porovnaní s klasickou výstavbou.
  • Zem je využívaná ako zásobník tepla a chladu.
  • Najvyššia energetická efektívnosť v porovnaní s inými nízkoenergetickými systémami.
  • 80% nižšia spotreba primárnej energie v porovnaní s tepelným čerpadlom, plynom, alebo tuhým palivom.
  • Tepelná bariéra na obvodových stenách zabraňuje úniku tepla.
  • Minimálne 14 násobne nižšie emisie CO2 v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi energie.
  • Dlhá životnosť systému.
  • Nízke prevádzkové náklady.
  • Žiadne nákladné komponenty pre údržbu systému.q